• sön. jul 14th, 2024

Populäraste etiketterna

Domaren säger att BlockFi-kontoinnehavare kan få tillbaka 300 miljoner dollar


  • En konkursdomare har beslutat att återbetala 300 miljoner dollar till BlockFis depåkontoinnehavare.
  • Domaren nekade kryptolångivarens kunder att göra anspråk på ytterligare 375 miljoner dollar på sina räntebärande konton.
  • Domen kommer mer än fem månader efter att kryptolångivaren ansökte om konkurs förra året.

En domare i New Jersey beslutade tidigare idag att BlockFi-användare som hade depåkonton hos kryptolångivaren har rätt att få nästan 300 miljoner dollar från dessa depåkonton. Domen kommer som välbehövliga positiva nyheter för de användare som har varit strandsatta sedan november 2022 när kryptolångivaren ansökte om konkurs.

BlockFi-användare kan inte göra anspråk på 375 miljoner dollar från räntebärande konton

Enligt en rapport från Bloomberg, domare Michael Kaplan vid den amerikanska konkursdomstolen för distriktet New Jersey, kan nästan 300 miljoner dollar återbetalas till användare som höll sina pengar i BlockFis förvaringsplånböcker. Konkursdomaren slog fast att dessa tillgångar inte tillhörde kryptolångivarens konkursbo.

Domstolen konstaterar att alla digitala tillgångar som gäldenärerna innehar i omnibusplånböcker i förvar verkligen är klientegendom och inte konkursboens egendom, givetvis med förbehåll för eventuella undvikande- och clawback-rättigheter.”

Domare Michael Kaplan, USA:s konkursdomstol för södra distriktet i New Jersey

Men i frågan om kryptotillgångarna värda 375 miljoner dollar som låg på BlockFis räntebärande konton, slog domare Kaplan fast att den konkursmässiga kryptolångivarens kunder inte hade någon anspråk på dem. Användarna hade försökt överföra dessa tillgångar till säkra digitala plånböcker den 10 november 2023, när BlockFi ansökte om kapitel 11-konkurs. Vid den tidpunkten bekräftade företagets app slutförandet av nämnda överföringar, men beloppet återspeglades inte i användarnas digitala plånböcker.

”Användargränssnittet återspeglade inte transaktionerna korrekt”, konstaterade domaren samtidigt som den slog fast att alla överföringar som initierades av räntebärande kontoanvändare efter klockan 20.15 den 10 november 2022, slutfördes. Domare Kaplan har tillåtit BlockFi att avbryta alla dessa transaktioner och behålla kryptotillgångarna.Source link

About Author